fbpx

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Bendrosios nuostatos.
  • Mes visada aiškia bei suprantama kalba informuojame internetinės svetainės lankytojus apie jų asmens duomenų tvarkymą ir privatumo politiką.
  • Ši Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.
  • MB „Personalo guru“ (toliau – „Personalo guru“) gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės https://www.personaloguru.lt/ (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Klientai) teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
  • Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų „Personalo guru“ klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  • Suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs, pagal nutylėjimą, sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.Visi „Personalo guru“ Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika.
  • Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės 2018 m. gegužės 25 d. ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
  • Duomenų valdytojas – MB „Personalo guru“ pagal LR įstatymus įsteigta bendrovė, įm. kodas 305253925, buveinės adresas Bandužių g. 3-71, Klaipėda.
 2. Duomenų rinkimo būdai.
  • Kai Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis siųsdami mums savo motyvacinius laiškus,CV, bendraujate su mumis telefonu, el.paštu ar susitikimų metu, atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus, atliekate užduotis ar testus, mes išsaugosime Jūsų ir susirašinėjimo duomenis.
  • Kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.
  • Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, surinktais iš kitų viešų šaltinių. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.
  • Kai Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai.
 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai.
  • Paslaugų teikimo tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami teikti mūsų paslaugas Jums ir kitiems asmenims – surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius asmenis bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pateikti šią informaciją darbdaviams.Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių, surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų. Šiuos duomenis teikiame ar perduodame savo klientams – darbdaviams, kurie ieško darbuotojų. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojais. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šios Privatumo politikos pagrindu. Su Klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkome, kol Jums teikiama paslauga. Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi teikiant paslaugas kitiems asmenims, gavę Jūsų sutikimą, tvarkome Jūsų asmens duomenis 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.
  • Kandidatų duomenų bazės plėtros tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pateikti informaciją darbdaviams. Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkome, kol Jums teikiama paslauga. Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi teikiant paslaugas kitiems asmenims, gavę Jūsų sutikimą, tvarkome Jūsų asmens duomenis 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.
  • Siekdami administruoti darbuotojų darbo veiklą. Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis.
  • Valdomų interneto svetainių tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, mes naudojami siekdami tobulinti ir vystyti šią interneto svetainę ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų interneto svetaine gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.
  • Rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pasiūlyti Jums savo, su mumis susijusių asmenų ir mūsų partnerių paslaugas, tobulinti savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Šiuo tikslu mes tvarkome vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą; „Personalo guru“ ir trečiųjų asmenų valdomų interneto svetainių lankytojų duomenis, susijusius su naudojimusi tokiomis svetainėmis. Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkysime 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.
  • Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jums davus sutikimą, Jums atšaukus sutikimą ar pasibaigus sutikimo galiojimo terminui, Jūsų asmens duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus sutikimo davimo faktą patvirtinančių duomenų saugojimą ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius mūsų reikalavimus.
  • Jokiais kitais su aukščiau išvardintais nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.
 1. Asmens duomenų teikimas
  • Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys, be teisėto pagrindo, nebus perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.
  • Mes turime teisę perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių įmonių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal šią Privatumo politiką ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiomis įmonėmis mes sudarome sutartis, ir jos įpareigoja griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
  • Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – partneriai negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
  • Siekiant pagerinti Jūsų naršymo kokybę, vidinės statistikos bei tiesioginės rinkodaros tikslu Svetainėje yra naudojami Slapukai (angl. cookies). Slapukai – tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų interneto naršyklę ir saugomos įrenginio atmintyje. Slapukai įrašomi į įrenginį pirmą kartą apsilankius Svetainėje ir vėliau naudojami to paties įrenginio identifikavimui, taip palengvindami Jūsų prieigą prie Svetainės bei joje pateikiamos informacijos.
  • Svetainėje yra naudojami „Google“ analizės bei skaitmeninės rinkodaros sistemų įrankiai („Google Analytics“, „Google Ads“), kurie renka ir perduoda informaciją apie Jūsų prisijungimo IP adresą, apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtus puslapius bei atliekamus veiksmus (pavyzdžiui, mygtukų paspaudimus ar formų patvirtinimus). Ši informacija yra saugoma „Google“ JAV esančiuose serveriuose ir vėliau naudojama Svetainės naudojimo ataskaitoms bei suasmenintiems skaitmeninės rinkodaros sprendimams, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.
  • Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate su šiomis slapukų naudojimo taisyklėmis.
  • Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti Jūsų naršymo spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės.
 1. Duomenų saugojimas.
  • Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.
  • Privatumo politikos 3 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.
  • Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.
  • Perduodami duomenis į interneto svetaines – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
  • Jeigu mes sužinosime apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, nedelsdami Jus informuosime.
 1. Duomenų subjekto teisės
  • Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
   • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
   • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
   • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
   • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
   • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
   • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
   • reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
   • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
   • atšaukti pateiktus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai konkrečiais tikslais asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;
  • Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
   • mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
   • valstybės saugumą ar gynybą;
   • viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
   • svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
   • tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
   • Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  • Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
  • Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
  • Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
  • Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
  • Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.
  • Naudodamiesi šia svetaine, sutinkate, kad mes valdome informaciją pagal pirmiau išvardytą tvarką ir tikslą.

 

  • Jei ketinate pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu duomenų valdytojui, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
  • Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.
personalo atranka ir paieska